/
پروژه ها /پروژه فرمانیه

پروژه فرمانیه

تعریف فضا های مختلف در پروژه های لوکس، تاثیر مستقیم در انتخاب دیزاین لوستر نصب شده در آنجا دارد

 

معمولا برای فضا های نشیمن لوستر های گرد و بالای میز های پذیرایی دیزاین کشیده و لاینر استفاده میشود. البته که بمانند این پروژه اگر تمام محصولات از یک خانواده انتخاب شود،یکپارچگی محصولات روشنایی پروژه حفظ میشود.