/

راهروها، ورودی ساختمان ها، فضای نشیمن، حتی کنار تخت خواب و هرجای دیگری که علاوه بر نور به زیبایی بیشتری علاقمند باشید می توانید از دیوارکوب های لوسترمهدی انتخاب نمایید. برای ست شدن با لوسترها، دیوارکوب ها برای هر مدل به صورت اختصاصی ساخته می شوند.