/

روشنایی در کنار ظرافت بیشتر ، مناسب برای موقعیت هایی مثل بالای کانتر ، اتاق خواب ، ورودی ها و یا فضاهایی که میخواهیم بیشتر شاعرانه باشند. آویزهای تک و باریک، امکان نصب شدن به صورت گروهی را نیز دارند. اغلب در این اوقات با دادن اختلاف ارتفاع در تمام شده نصب می توان فضا را زینت داد.