/

برای روشنایی محیط های با ارتفاع های کم و یا برای زیباتر کردن دیواره ها می توانید از سقفی ها انتخاب کنید. سقفی ها هم زمان با اینکه عموماً ارتفاع های کم تری نسبت به لوسترها دارند ولی از نظر قطر در سایزهای مختلف ساخته می شوند. به تناسب فضای مورد نظر و میزان نور مورد نظر می توانید لوستر سقفی مناسب خود را انتخاب نمایید. برای دیدن تنوع سقفی های لوسترمهدی روی گزینه بیشتر کلیک کنید .